Bu Sayfayı Yazdır Print

Şirketler Hukuku Danışmanlığı

Küreselleşme olgusu neticesinde işletmeler yerel sınırları terk ederek uluslararası iş kolları yaratmışlardır. Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları temel problemlerin başında, iş istasyonu niteliğindeki şirket, şube ve temsilciliklerin yönetilmesinde yaşanan sorunlar gelmektedir. Zaman ve para kaybına neden olan sorunların temelinde, yasal bilgi eksikliği ve işlem koordinasyonundaki yetersizlik bulunmaktadır. MK Danışmanlık, işletmelerin yaşayabileceği potansiyel kayıpların ortaya çıkmasını engellemektedir. 

Şirket/Şube Kuruluş Danışmanlığı: 
• Yurtiçi veya yurtdışı şirket/şube kuruluş işlemleri, 
• Yurtiçi veya yurtdışı temsilcilik/irtibat bürosu kuruluş işlemleri,
• Serbest bölgelerde şirket/şube kuruluş işlemleri,
• Yurtdışı veya serbest bölge faaliyetlerinin hukuksal analizi.

Mevzuat Danışmanlığı: 
• Ortaklık kazançlarının analizi ve mevzuata uyumluluğunun tespiti,
• İflas tespiti ve çözümü,
• Ticaret Kanunu uyumluluğunun analizi,
• Devir, Birleşme, Nev'i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin mevzuat analizi. 
MK Danışmanlık Hizmetler
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Anasayfa  |  Hizmetler  |  Hakkımızda  |  İletişim
MK Danışmanlık © 2015